Sound Track 610 Views

Player Selector

Episode List

Golden Kamuy (2024) โกลเดนคามุย

Golden Kamuy (2024) โกลเดนคามุย

เรื่องย่อ

Golden Kamuy (2024) โกลเดนคามุย สุดชายแดนฮอกไกโด ทหารผ่านศึกรัสเซีย ญี่ปุ่น และเด็กสาวชาวไอนุต่อสู้แข่งขันกับผู้คนผ่าเหล่า และบรรดาทหารนอกแถว เพื่อตามล่าสมบัติที่ซ่อนพิกัดไว้ในรอยสักของกลุ่มอาชญากร


Tags:

what going on?