Sound Track 1,432 Views

Player Selector

Episode List

Class of 09

Class of 09

เรื่องย่อ

Class of 09 (2023) เจ้าหน้าที่เอฟบีไอกลุ่มหนึ่งต้องต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อระบบยุติธรรมทางอาญาของสหรัฐฯ ถูกเปลี่ยนแปลงโดยปัญญาประดิษฐ์


Tags:

what going on?