Sound Track 1,548 Views

Player Selector

Episode List

DELETE (2023)

DELETE (2023)

เรื่องย่อ

DELETE (2023) เรื่องราวที่จะพาผู้ชมดำดิ่งลงสู่ก้นบึ้งของด้านมืดในจิตใจมนุษย์ โดยมีแรงกระตุ้นมาจากมือถือปริศนาที่สามารถลบสิ่งมีชีวิตออกไปได้ เตรียมมาร่วมไขความลับและค้นหาความจริงของมือถือปริศนาไปพร้อม ๆ กัน


Tags:

what going on?