Sound Track 1,882 Views

Player Selector

Episode List

The Rain Season 2 (2019) เดอะ เรน ซีซั่น 2

The Rain Season 2 (2019) เดอะ เรน ซีซั่น 2

เรื่องย่อ

The Rain Season 2 (2019) เดอะ เรน ซีซั่น 2 เมื่อไวรัสร้ายแผลงฤทธิ์อันตรายมากขึ้น ทุกคนต่างพยายามเร่งมือเพื่อหาวิธีรักษา แต่ความจงรักภักดีของพวกเขาต้องถูกทดสอบเมื่ออพอลลอนเคลื่อนตัวใกล้เข้ามา


Tags:

what going on?