Sound Track 9,244 Views

Player Selector

Episode List

Guns and Gulaabs (2023) ปืนกับกุหลาบ

Guns and Gulaabs (2023) ปืนกับกุหลาบ

เรื่องย่อ

Guns and Gulaabs (2023) ปืนกับกุหลาบ ในเมืองกุหลาบกัญช์ที่แก๊งยาเสพติดคุมเมือง การทำธุรกิจฝิ่นแบบอหังการทำให้ตำรวจจากเมืองใหญ่ และช่างกลที่บอบช้ำจากความรักเข้าไปพัวพันกับเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้น


Tags:

what going on?