Sound Track 892 Views

Player Selector

Episode List

Einstein and the Bomb (2024) ไอน์สไตน์และระเบิด

Einstein and the Bomb (2024) ไอน์สไตน์และระเบิด

เรื่องย่อ

Einstein and the Bomb (2024) ไอน์สไตน์และระเบิด เกิดอะไรขึ้นหลังไอน์สไตน์หนีจากเยอรมนียุคนาซี สารคดีดราม่านี้พาผู้ชมไปเจาะลึกจิตใจของอัจฉริยะที่ทุกข์ทรมานผู้นี้ ด้วยฟุตเทจในอดีตและคำพูดของเจ้าตัวเอง


Tags:

what going on?