Sound Track 628 Views

Player Selector

Episode List

How to Rob a Bank (2024) คู่มือปล้นแบงก์

How to Rob a Bank (2024) คู่มือปล้นแบงก์

เรื่องย่อ

How to Rob a Bank (2024) คู่มือปล้นแบงก์ ในสารคดีอาชญากรรมจริงเรื่องนี้ กลุ่มกบฏผู้มีเสน่ห์ในซีแอตเทิลในช่วงปี 1990 ได้ดึงเอาการปล้นธนาคารจำนวนมากที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนออกมาจากภาพยนตร์โดยตรง


Tags:

what going on?